Avtalevilkår for Singles50

(Sist endret, 05. kan 2022)

 

De etterfølgende avtalevilkårene definerer betingelsene for bruken av Singles50 sine tjenester, som drives av be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxembourg (heretter omtalt som "Singles50").

Ved å registrere seg som kunde hos Singles50 bekrefter man at man har lest og akseptert avtalevilkårene til Singles50. Avtalevilkårene blir herved en del av kontrakten.

Avtalevilkårene gjelder for alle kundene til Singles50, også dersom bruken og tilgangen finner sted utenfor Norge. Singles50 aksepterer ikke kundens egne avtalevilkår dersom disse avviker fra Singles50 sine avtalevilkår.

Merk: vi tilbyr ikke vår tjeneste til kunder med tilhold i Luxembourg. Hvis du er en borger av Luxembourg er du ikke tillatt å registrere på vår tjeneste. Klausuler 13. (3), 2. (6), 8. (3), 8. (1) §3, 9. (1) §4 i disse vilkår og betingelser gjelder ikke lenger for borgere/kunder fra Luxembourg.

Personer som ikke har fylt 18 år har ikke anledning til å bruke Singles50 sine tjenester.

1. Kontraktsgjenstand

(1) Både de ytelser som koster penger og de som er gratis er underlagt kontrakten mellom kunden og Singles50. Før bruken av en tjeneste som koster penger får kunden informasjon om at det må betales for den valgte tjenesten og hvilken sum som må betales ved en evt. bestilling. Singles50 tilbyr kunden blant annet følgende tjenester (se også "3. Singles50 sine tjenester og tilbud"):

 • - Gjennomføring av en personlighetstest;
 • - Utarbeiding av et individuelt testresultat på grunnlag av kundens svar i forbindelse med personlighetstesten. Kunden får både meget interessant informasjon om seg selv og også en beskrivelse av sin idealpartner;
 • - Opptagelse av kunden i databanken til be2 S.à.r.l. og forvaltning av hans/hennes informasjon;
 • - Mulighet til å ta kontakt med andre kunder av be2 S.à.r.l..

(2) Verken ekteskapsforberedelser/ekteskapsformidling eller vedvarende, tilbakevendende, tjenesteytende virksomhet som har partnerskap eller ekteskap som umiddelbart mål, er del av kontrakten mellom kunden og Singles50.

(3) Singles50 tilbyr sine tjenester utelukkende til private formål. Ved å registrere seg forplikter kunden seg til å bruke tjenesten utelukkende til private og ikke til forretningsmessige formål.

2. Bruk av tjenestene til Singles50 og kontraktsinngåelse

  (1) Det er kun mulig å bruke tjenestene til Singles50 etter at man har registrert seg.

  For å registrere deg via Singles50 iOS-appen må du først laste denne ned i Apple iTunes App Store. For å registrere deg via Singles50 Android-appen, må du først laste denne ned i Google Play Store.

Ved registrering velger kunden et brukernavn, som er det navnet kunden har ovenfor de andre Singles50-kundene, og et personlig passord. I stedet for å velge et brukernavn selv kan kunden også få tildelt et tilfeldig utvalgt kodenavn av Singles50. E-postadressen som oppgis under registreringen brukes kun av Singles50 til å ta kontakt med kunden. Denne e-postadressen blir ikke gitt videre til andre Singles50-kunder.

(2) Ved å registrere seg godtar kunden de foreliggende avtalevilkårene og erklærer at han/hun har fylt 18 år.

(3) Allerede ved registreringen oppstår det første kontraktsforholdet (gratis) mellom Singles50 og kunden som omfattes av avtalevilkårene.

(4) Ved bestilling av en tjeneste som koster penger inngår kunden et nytt kontraktsforhold med Singles50, atskilt fra det som ble inngått ved registrering (et såkalt "Premium-medlemskap") som også er underlagt avtalevilkårene. Kunden får informasjon om at tjenesten koster penger samt de gjeldende prisene og betalingsmetodene før det nye kontraktsforholdet inngås. Det nye kontraktsforholdet for betalingstjenester inngås ved at kunden aksepterer betalingsforpliktelsen ved å klikke på bekreftelsesknappen på internettsiden/appen.

(5) Kunden forsikrer at all informasjon som ble oppgitt under registreringen samt ved senere bestillinger og betalinger er korrekt.

(6) Singles50 forbeholder seg retten til å blokkere tilgangen til Singles50 for enhver kunde hvis vedkommende bruker tjenesten på en ulovlig måte eller bryter forpliktelsene i disse generelle betingelsene og vilkårene. Selv om en kunde blir utestengt fra tjenesten, må vedkommende fortsatt innfri betalingsforpliktelsene sine. I et slikt tilfelle blir alle beløp på opptil €350, som allerede er betalt til Singles50 ikke refundert, men beholdt som et straffegebyr. Singles50 forbeholder seg også en uforbeholden rett til å kreve et engangsgebyr på opptil €350 fra kunder som enten ikke har betalt noe, eller har betalt et beløp som er mindre enn €350. Vi kan også rette andre krav hvor beløpsgrensen er høyere, hvis overskridelsen skulle tilsi dette.

3. Singles50 sine tjenester og tilbud

(1) Tjenestene til Singles50 begynner med en personlighetstest etter registreringen. Denne testen består av en rekke spørsmål som er plukket ut og bygd opp på en psykologisk måte og som skal besvares av kunden.

(2) På grunnlag av kundens svar utarbeider Singles50 et individuelt testresultat for kunden i elektronisk form. Dette testresultatet formidles til kunden.

(3) I tillegg blir alle svarene til kunden som stammer fra hans/hennes testresultat på grunnlag av svarene samt andre personlige "uttalelser" lagret i databasen til be2 S.à.r.l., og der blir disse sammenlignet med alle andre be2 S.à.r.l.-kunder. Denne sammenligningen gjennomføres på grunnlag av en matematisk algoritme (utregningsmetode) som vurderer i hvilken grad to profiler passer sammen.

(4) Etter at denne sammenligningen med profilene til de andre Singles50-kundene er gjennomført mottar kunden en liste over de kundene som passer best til ham/henne i form av anonyme kortprofiler.

(5) Kunden kan nå ta kontakt med de andre Singles50-kundene som ble foreslått. Direkte kontakt mellom to kunder tillater Singles50 kun dersom begge kundene er inneforstått med dette. Et slikt gjensidig samtykke kan oppnås ved at én kunde sender sin anonyme kortprofil til en annen utvalgt kunde (såkalt "Ta kontakt"). Den andre kunden kan da bestemme om han/hun vil svare eller ikke. Dersom kunden godtar at det opprettes kontakt med en som tar kontakt med han/henne, regnes dette som at han/hun også tar kontakt i forhold til avtalevilkårene. Kommunikasjonen mellom Singles50-kundene foregår ved hjelp det interne kommunikasjonssystemet til Singles50. I noen land er en videochat-funksjon tilgjengelig for Premium-medlemmer.

(6) Det å ta kontakt samt å sende meldinger koster penger, dersom ikke det ble avtalt noe annet ved kontraktsinngåelse.

(7) Muligheten til å ta kontakt og til å sende meldinger via det interne kommunikasjonssystemet til Singles50, kan kunden kjøpe for et tidsrom som fastsettes i kontrakten, f.eks. tre eller seks måneder (såkalt <<kontraktsvarighet>>).

Når det gjelder beregningen av det tidsrommet som avtales i kontrakten har ordet måned ikke betydningen kalendermåned, men betyr tidsrommet fra en dag i en bestemt måned til samme dagen den neste måneden (f.eks. fra 15. februar til 15. mars). Dersom dagen da kontrakten går ut ikke finnes i den siste måneden i kontrakten, ender fristen på den siste dagen i denne måneden (f.eks. så ender en kontrakt på tre måneder som begynner den 30. november, den 28. februar).

(8) Før kunden får tilgang til tjenester som koster penger blir han/hun på en tydelig måte informert om at tjenesten koster penger. De kostnadene som oppstår, tjenestenes størrelse og betalingsinformasjonen blir forklart i sammenheng med bestillingen av de tjenestene som koster penger. Etter at betalingen er fullført og etter at kunden har angitt sin fullstendige adresse, kan kunden bruke de tjenestene som koster penger.

(9) Singles50 kan ikke garantere for riktigheten av informasjonen som gis i forbindelse med personlighetstesten til Singles50.

Singles50 kan ikke garantere for at kunden lykkes i å oppnå kontakt med andre kunder, så lenge det ikke er avtalt noe annet.

(10) I prinsippet er Singles50-tjenesten tilgjengelig hele døgnet. I løpet av ett år er siden vanligvis tilgjengelig 99,5 % av tiden. Dette ekskluderer nedetid grunnet vedlikehold eller programvareoppdateringer, samt faktorer utenfor Singles50s kontroll. Eksempler på dette er fravær av internettjenester, hvor skylden ligger hos en tredjepart, eller force majeure. Singles50 anbefaler kundene sine å bruke den nyeste (nettleser) teknologien og de korrekte nettleserinnstillingene (aktiver Java-skript, informasjonskapsler og sprettopp-vinduer) for den beste Singles50-opplevelsen. Singles50 kan ikke garantere at siden fungerer som den skal hvis du bruker teknologi som er utdatert eller ikke er utviklet av en av bransjens ledende aktører.

(11) Kunden bekrefter og godkjenner at alt innhold han/hun legger ut på Singles50-nettsiden/Appen er tilgjengelig for alle be2 S.à.r.l.-kunder med det formål å oppta kontakt innen rammen av den forslagslisten som utarbeides. Dette er uavhengig av at kundene kan være registrert for disse be2 S.à.r.l.-tjenestene på andre be2 S.à.r.l.-nettsider/Appen eller hos en av be2 S.à.r.l.s samarbeidspartnere. Tilsvarende kan kunden også nytte de fordelene den sentrale be2 S.à.r.l. databanken gir, for tjenestene som tilbys fra forskjellige domener - innenfor rammen av forslagslisten som utarbeides.

4. Beskjeder mellom kunden og Singles50

(1) Meldinger fra Singles50 til kunden sendes enten via skjermvisning etter "Logg inn", dvs. når klienten har oppgitt brukernavnet sitt og passord, eller via e-post til e-postadressen som oppgis av kunden under registreringen eller for øyeblikket lagres av kunden i hans/hennes profil.

(2) Meldinger fra kunden til Singles50 sendes per e-post til e-postadressen som er spesifisert på Singles50 -nettstedet (f.eks. [email protected]), per brev eller per faks. Hvis du kontakter Singles50 per brev eller per faks, med formål om unik autorisasjon og beskyttelse mot misbruk, er det absolutt nødvendig at kunden i det minste spesifiserer sin Singles50 -registrerte e-postadresse, landet hvis Singles50 -tjeneste han/hun hun bruker og brukernavnet sitt i hans/hennes meldinger til Singles50. Hvis du kontakter Singles50 via e-post, med formål om unik autorisasjon og beskyttelse mot misbruk, er det absolutt nødvendig at alle e-postmeldinger som sendes fra kunden til Singles50, må sendes fra e-postadressen som oppgis av kunden under registrering eller for øyeblikket lagres av kunden i hans/hennes profil.

5. Ansvaret til Singles50

(1) Singles50 er ikke ansvarlig for riktigheten av den informasjonen som Singles50-kundene oppgir i sine personlighetstester. Singles50 er derfor heller ikke ansvarlig for riktigheten til testresultatene, da sammenligningen av kundeprofilene gjøres på grunnlag av den informasjonen som er oppgitt.

(2) Direkte kontakt mellom Singles50-kunder skal kun forekomme dersom begge partene er inneforstått med dette (se "3. Singles50 sine tjenester og tilbud", avsnitt 5). Singles50 er derfor ikke ansvarlig dersom ikke kunden får kontakt med noen i løpet av kontraktens varighet. Men På den andre siden sørger Singles50 for å stille de tekniske forutsetningene til å få kontakt med andre Singles50-kunder til disposisjon.

(3) Singles50 er ikke ansvarlig for misbruk av personopplysninger, da det på tross av det uttrykkelige forbudet (se også "6. Kundens plikter") er mulig at kunder bruker Singles50 sine tjenester på en måte som ikke er tillatt og som strider mot gjeldende rett. Singles50 er ikke ansvarlig dersom kunden selv gir personopplysninger til en tredjeperson og denne personen misbruker disse opplysningene.

(4) Singles50 garanterer ikke for at våre internettsider bestandig er i drift, dvs. at serveren bestandig er tilgjengelig uten avbrudd. Singles50 er på ingen måte ansvarlig dersom det oppstår feil på de tekniske anleggene eller dersom kvaliteten på tilgangen til tjenestene forringes pga. store påkjenninger utenfra eller pga. hendelser som ikke forårsakes av Singles50 (f.eks. svikt i kommunikasjonsnett).

(5) Singles50 er ikke ansvarlig dersom en tredjeperson på ulovlig vis får tilgang til personopplysninger, som f.eks. hvis "hackere" på ulovlig vis skaffer seg tilgang til databasen.

(6) For andre skader som ikke oppstår pga. de nevnte årsakene, er Singles50 kun ansvarlig dersom organer, medarbeidere eller medhjelpere forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til at skaden har oppstått.

(7) Singles50 har ikke ansvar for andre skader.

6. Kundens plikter

(1) Kunden er alene ansvarlig for alle personopplysninger han/hun oppgir. Kunden forsikrer at de opplysningene som oppgis er korrekt og at de beskriver ham/henne personlig. Kunden forplikter seg til ikke å oppgi en tredjepersons kontaktinformasjon som sin egen. Dersom informasjon bevisst oppgis feil eller oppgis feil med bedragerisk hensikt, spesielt det å oppgi konto- eller kredittkortinformasjon som tilhører en tredjeperson uten personens samtykke, kan dette få rettslige konsekvenser.

Kunden forplikter seg til å holde de opplysningene han/hun har oppgitt til Singles50 oppdatert, dette gjelder spesielt for hans/hennes kontaktinformasjon.

Singles50 har rett til, men er ikke forpliktet til, å kontrollere at profilenes innhold samt de opplastede bildene verken strider mot alminnelige lover og regler, disse avtalevilkårene eller de reglene som beskrives på internettsidene/appen til Singles50. Dersom det er nødvendig har Singles50 også rett til å avvise, endre eller til og med slette innhold på dette grunnlag.

(2) Kunden forplikter seg til ikke å oppgi personopplysninger dersom han/hun ikke blir tydelig oppfordret til dette. Dette gjelder spesielt navn, adresse, e-post og internettadresser samt telefon- og faksnumre.

(3) Kunden forplikter seg til å behandle personopplysninger (spesielt navn, adresser, e-post- og internettadresser samt telefon- og faksnumre), e-postmeldinger samt andre meldinger og beskjeder fra andre Singles50-kunder, som mottas i forbindelse med bruken av tjenestene til Singles50, på en fortrolig måte. Disse opplysningene skal ikke gis videre til en tredjeperson uten kundens samtykke. Videresending av opplysninger som gjelder personer som ikke er kunder eller brukere av Singles50 sine tjenester, er ikke tillatt. Dette inkluderer spesielt bruk av videochat-funksjonen, som er tilgjengelig i noen land som en del av Premium-medlemskapet.

(4) Kunden forsikrer at han/hun ikke har forretningsmessige hensikter og at han/hun ikke vil bruke informasjon som mottas fra tredjepersoner til kommersielle hensikter eller hensikter som strider med kontrakten. Kunden forplikter seg til ikke å sende meldinger til andre Singles50-kunder med noen annen hensikt enn personlig kommunikasjon. Det er ikke tillatt å skryte av eller tilby produkter eller tjenester. Kunden forplikter seg også til ikke å sende såkalte "kjedebrev" eller lignende. Dette inkluderer spesielt bruk av videochat-funksjonen, som er tilgjengelig i noen land som en del av Premium-medlemskapet.

(5) Kunden forplikter seg til ikke å misbruke Singles50 og spesielt til ikke å bruke tjenestene til Singles50 til å (dette inkluderer spesielt bruk av videochat-funksjonen, som er tilgjengelig i noen land som en del av Premium-medlemskapet):

 • -spre krenkende, støtende, pornografisk eller annet materiale som strider med loven;
 • -true eller plage andre eller krenke andres rettigheter;
 • -love bort penger eller andre formuesgoder eller kreve slike goder fra andre.
 • -Kunder forplikter seg også til:
 • -å ikke laste opp filer til Singles50 sine internettsider som inneholder virus (infisert software);
 • -ikke å laste opp filer på Singles50 sine internettsider som inneholder software eller annet materiale som er beskyttet av opphavsrett, bortsett fra hvis kunden selv er innehaver av opphavsretten eller hvis kunden har fått tillatelse av opphavsrettens innehaver til å bruke programvaren eller materialet;
 • -ikke å bruke tjenestene til Singles50 på en slik måte at Singles50 sine tjenester blir negativt påvirket for andre kunder;
 • -ikke å fange opp e-poster eller forsøke å gjøre dette.

(6) Det å ikke overholde kundens plikter slik disse beskrives i avsnittene 1 til 5 kan føre til at Singles50 sier opp kontraktsforholdet og sperrer tilgangen til Singles50 sine tjenester med øyeblikkelig virkning. Dette har ingen virkning for evt. betalingskrav Singles50 har mot kunden (for mer detaljer i forbindelse med dette, se "2. Bruk av tjenestene til Singles50 og kontraktsinngåelse", avsnitt 6). I tillegg forbeholder Singles50 seg retten til å gå til sivilt søksmål og/eller inngi strafferettslig anmeldelse mot kunden.

(7) Hvis kunden bruker Singles50-tjenesten i samband med forretningsinteresser, eller bruker detaljene fra dataene vedkommende har fått fra siden i kommersielle hensikter, blir denne personen nødt til å betale et straffegebyr på €2 500 for hvert beviste brudd på avtalen, uten forbehold om at det også kan rettes andre krav mot kunden for andre skader vedkommende er ansvarlig for.

(8) Kunden forplikter seg til å holde Singles50 skadesløs med hensyn til krav på skadeserstatning, tap eller andre krav som kan oppstå i forbindelse med hans/hennes registrering og bruk av tjenestene til Singles50. Kunden fritar Singles50 spesielt fra enhver form for ansvar i forbindelse med alle forpliktelser, utgifter og krav som følge av skader i forbindelse med negativ omtale, fornærmelser, bakvaskelse samt krenking av personopplysninger tilhørende andre kunder og på grunn av bortfall av tjenesteytelser for kunder, på grunn av krenking av immaterialrettigheter eller andre rettigheter tilhørende andre kunder. I tillegg fritar kunden Singles50 fra enhver form for ansvar og alle krav som oppstår i forbindelse med at kunden handler i strid med disse vilkårene og betingelsene.

(9) Kunden skal åpne og svare på meldinger regelmessig og med passelige mellomrom og ved behov lagre og arkivere disse på en privat datamaskin eller andre lagringsmedier.

be2 S.à.r.l. har rett til å slette meldinger som har vært lagret på kundens account konto lenger enn tolv (12) måneder, også uten å spørre om eller si fra om dette.

Singles50 har rett til å slette gratistilganger til be2 S.à.r.l. sine tjenester fra databanken til Singles50 dersom denne tilgangen ikke har blitt brukt på over seks (6) måneder, også uten å spørre eller si fra om dette. Dette gjøres for å beskytte kundens informasjon siden Singles50 må gå ut fra at kunden ikke lenger er interessert i at hans/hennes informasjon lagres. Det gjøres også for å rense bort inaktive kunder fra be2 S.à.r.l. sin databank, slik at de tjenestene som Singles50 tilbyr kan fungere enda bedre.

7. Informasjon om datavern, databehandling og cookies

        Vår personvernerklæring finner du her: https://www.singles50.no/info/personvernerklaering

8. Oppsigelse, kontraktsforlengelse og innstilling av tjenestene

(1) Oppsigelse

Når det gjelder oppsigelse er det meget viktig å skille mellom det kontraktsforholdet som ikke koster noe og som inngås ved registreringen, og det kontraktsforholdet som koster penger og som inngås ved bestilling av en tjeneste som koster penger.

Kunden har til enhver tid rett til å si opp det kontraktsforholdet som er gratis uten å angi grunnen til dette. Dette medlemskapet slettes ved å klikke på knappen "Slett profil" i "Innstillingene" på Singles50-internettsiden /i den respektive Singles50-appen. Profilen slettes ikke selv om appen avinstalleres.

Singles50 har rett til å si opp det kontraktsforholdet med kunden som er gratis med en frist på 14 dager. Dette påvirker ikke retten til å si opp kontraktsforholdet eller sperre en kunde av andre årsaker.

Oppsigelsen av det kontraktsforholdet som koster penger (det såkalte "Premium-medlemskap") ,kjøpt via nettsiden, må leveres minst 14 dager før kontraktens varighet går ut – eller, dersom det ble oppgitt en annen frist ved kjøpet av den tilgangen som koster penger, innenfor den nevnte fristen (se nedenfor, avsnitt 2 "Kontraktsforlengelse").

Singles50 ønsker å gjøre oppsigelse forståelig for sine kunder. En oppsigelse kan gjøres under "innstillinger" i kundens profil, eller via linken her (følg instruksjonene for å avslutte Premium-medlemskapet). Alternativt kan kunden velge å sende oss en e-post til ([email protected]) med et skriftlig VEDLAGT dokument som opplyser om kundens ønske om å si opp medlemskapet, bekreftet med en håndskreven signatur. Dette dokumentet skal være lett lesbart (BLOKKBOKSTAVER) og MÅ i tillegg inneholde kundens fulle navn, i hvilket land han/hun bruker Singles50-tjenesten og hans/hennes registrerte e-postadresse hos Singles50. E-posten må sendes fra e-postaddressen som er brukt til registrering hos Singles50. Oppsigelsesdokumentet kan også sendes per post til ( 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg ) eller faks til (+47 – 215 47 499), og krav til dokumentinnhold er da det samme som ved oppsigelse per e-post.

Avslutning av et kontraktsforhold kjøpt direkte i iOS-appen må rettes direkte til Apple iTunes App Store i samsvar med reglene i Apple iTunes App Store.

Avslutning av det betalte kontraktsforholdet som er kjøpt gjennom Singles50 Android-appen følger valgt betalingsmetode:

 • - for betalinger via Singles50-betalingsystemet skal avslutningen følge bestemmelsen i vilkår 8. (1) ovenfor
 • - Når kunden har brukt Google-kontoen sin til å betale, skal henvendelsen om avslutning rettes til Google Play Store i samsvar med reglene til denne butikken.

Viktig tilleggsinformasjon: Det kontraktsforholdet som koster penger kan ikke sies opp ved bare å slette profilen. Dersom en kunde sletter en tjeneste som koster penger, blir det kontraktsforholdet som koster penger ikke påvirket av dette. Det eneste kunden oppnår ved å slette profilen er å avstå fra å ta den allerede betalte tjenesten i bruk. Det betyr at kunden ikke mottar noen form for tilbakebetaling for noen av de pengene som har blitt betalt.

Som nevnt ovenfor er det alltid et krav at du henvender deg skriftlig for å avslutte en betalingsavtale som er kjøpt på nettsiden. Reglene ovenfor gjelder for Singles50-appen på iOS/Android.

(2) Kontraktsforlengelse

Kontrakten for en tjeneste som koster penger  kjøpt via nettsiden forlenges automatisk med det samme tidsrommet som ble bestilt (f.eks. 3,6 eller 12 måneder) dersom kunden ikke sier opp skriftlig senest 14 dager før kontrakten går ut. Dersom det ble avtalt en annen frist ved kjøp av den tjenesten som koster penger, skal oppsigelsen leveres skriftlig før den avtalte fristen. Kunden må oppgi sitt fullstendige navn, landet der kunden bruker tjenesten, den e-postadressen som ble oppgitt ved registrering hos Singles50 samt brukernavnet (eller det tilfeldig tildelte kodenavnet). Se avsnitt 1 "Oppsigelse" under "Oppsigelse av det kontraktsforholdet som koster penger" for mer informasjon.

Prøveabonnementer, reklameaksjoner og lignende kan avvike fra disse reglene. Kunden blir uansett også i slike tilfeller informert angående prøveabonnementets varighet, muligheten til å si opp abonnementet og at abonnementet forlenges automatisk.

Ved bestilling av en tjeneste som koster penger blir kunden, sammen med bestillingsbekreftelsen, informert om kontraktens varighet, datoen for når kontraktens gyldighet begynner og hvor lenge kontrakten forlenges dersom man ikke sier opp i tide.

Forlengelse av kontrakten for kjøp i appen gjennom Singles50 iOS-appen følger kun reglene i   Apple iTunes App Store. Kunden må selv deaktivere automatisk fornyelse innen tidsfristen.

Forlengelse av kontrakten for kjøp gjennom Singles50 Android-appen følger valgt betalingsmetode:

 • - for betalinger via Singles50-betalingsystemet følger reglene om kontraktsforlengelsen  i vilkår 8. (2) ovenfor - når det er betalt gjennom kundens Google-konto følger kontraktsforlengelsen kun  reglene i Google Play Store. Kunden må selv deaktivere automatisk fornyelse innen tidsfristen.

(3) Innstilling av tjenesten

Singles50 har rett til å innstille de tjenestene som tilbys helt eller delvis. Singles50 vil i et slikt tilfelle informere kunden om den planlagte innstillingen og dens omfang i tide, og senest 14 dager før tjenestene innstilles delvis eller fullstendig.

Kunder som har krav på tjenester de har betalt for og ikke har brukt opp enda på det tidspunktet tjenestene innstilles, får tilbakebetalt den delen de ikke fikk brukt i forhold til det de betalte.

9. Innvendinger fra kunden og forsinket betaling

(1) Innvendinger mot beløpet som ble trukket fra konto eller som ble fakturert, må kunden begrunne og sende til Singles50 skriftlig innen seks (6) uker etter at summen ble trukket fra konto eller etter at regningen ble mottatt. Dersom kunden ikke kommer med begrunnede innvendinger innen denne fristen på seks uker, anses det som har blitt trukket fra konto eller fakturert som godkjent.

Dersom det foreligger en berettiget innvending får kunden enten den summen han har krav på tilbakebetalt, eller han/hun får et tilbud om en forlengelse av den tjenesten som koster penger ("Premium-medlemskap"). Denne forlengelsen tilsvarer det tidsrommet som kunden har sendt inn en gjeldende innvending for.

Kunden har også rett til å gi Singles50 en frist på fem ukedager til å rette opp i feilen. Dersom det ikke er rettet opp i årsaken til problemet etter at denne fristen er gått ut, har kunden rett til å si opp kontrakten. Kunden får da tilbakebetalt det han/hun har til gode i henhold til "8. Oppsigelse, kontraktsforlengelse og innstilling av tjenestene", avsnitt 3.

Kun uvesentlige påvirkninger av tjenesten gir ikke rett til reklamasjon. En uvesentlig påvirkning av en tjeneste som koster penger foreligger dersom det tidsrommet som kunden ikke kan ta tjenesten som koster penger i bruk ikke overskrider to sammenhengende dager.

Kunden kan, på grunn av egne krav mot Singles50, kun kreve akkumulering eller retten til å holde tilbake penger dersom hans/hennes krav er rettskraftig fastslått, ubestridt eller anerkjent.

(2) Singles50 forbeholder seg retten til å gi et inkassofirma ansvaret for å kreve inn disse pengene fra kunden dersom kunden ikke betaler eller utsetter å betale. Singles50 forbeholder seg også retten til å kreve forsinkelsesrenter i forhold til gjeldende retts regler om forsinkelsesrenter.

Singles50 forbeholder seg retten til å kreve inn kostnader som oppstår i forbindelse med at kunden urettsmessig tilbakekaller kredittkortbetalinger eller penger som har blitt trukket fra konto, i forhold til de mulighetene gjeldende rett gir.

(3) For kjøp i appen gjennom Singles50 iOS-appen utføres betalinger kun i samsvar med reglene i Apple iTunes App Store. Betalinger belastes kundens iTunes-konto. For kjøp i appen med iOS-app 9. gjelder ikke (1) og (2). For problemer og innsigelser angående betalingen må du kontakte Apple iTunes App Store.

(4) Ved kjøp i Singles50 Android-appen følger betalingsgjennomføringen den valgte betalingsmetoden:

 • -for betalinger via Singles50-betalingsystem 9. gjelder (1) og (2) ovenfor. - når kunden har valgt å betale med Google-kontoen sin, gjennomføres betalingen i Google Play Store i samsvar med reglene i denne butikken. Betalinger belastes kundens Google-konto. For kjøp via Google-konto 9 gjelder ikke (1) og (2). For problemer og innsigelser angående betalingen må du kontakte Google Play Store.

10. Brukerrettigheter og opphavsrett

(1) Alle rettigheter til programmer, tjenester, metoder, software, teknologier, varemerker, foretaksnavn, oppfinnelser og materialer som tilhører Singles50, er utelukkende Singles50 sin eiendom. Singles50 er innehaveren av samtlige rettigheter som nevnes ovenfor. Bruken av samtlige programmer og deres innhold, materialer samt varemerker og foretaksnavn er kun tillatt til de formål som nevnes i disse avtalevilkårene. Mangfoldiggjøring av programmer, tjenester, metoder, software, teknologier, varemerker, foretaksnavn, oppfinnelser og materialer som tilhører Singles50, er ikke tillatt dersom man ikke har fått tillatelse av Singles50 til dette.

(2) Singles50 er et registrert varemerke i mange land i verden.

11. Angrerett, særlig informasjon om hvordan angreretten kan falle bort før utløp av angrefristen samt følger av å benytte angreretten

(1) ved kjøp av kostnadspliktige tjenester på nettsiden til Singles50

Angrerett

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å angi noen årsak.

Angrefristen er 14 dager fra avtaleinngåelse.

For å gjøre bruk av angreretten må du informere oss på be2 S.à.r.l., Kundeservice / Angrerett, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg (Faks: +47 – 215 47 499, E-post: [email protected]) klart om at du ønsker å gå fra kontrakten (f.eks. i form av et brev, en faks eller en e-post). Du kan gjerne bruke eksempel-angreformularet som ligger ved her (https://www.singles50.no/info/eksempel-angreformular), men det er ikke et krav.

For å gjøre bruk av angreretten er det nok at beskjeden om at du ønsker å tilbakekalle avtalen er sendt før fristens utløp.

Hva skjer ved tilbakekalling av avtalen

Hvis du velger å gå tilbake på avtalen, skal vi straks og senest innen 14 dager refundere alle innbetalinger vi har fått fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt kostnader som har oppstått fordi du har ønsket en annen leveringsform enn den rimelige standardløsningen vi tilbyr), fra den dagen vi mottok melding om at du angret på avtalen. Ved tilbakebetaling vil vi benytte samme betalingsmiddel som du selv benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre det uttrykkelig avtales noe annet. Uansett vil du ikke måtte betale gebyr for tilbakebetalingen.

Hvis du har startet tjenester i løpet av angrefristen skal du betale et beløp som tilsvarer en rimelig andel av de tjenester du allerede har utnyttet i forhold til det samlede omfang av tjenestene avtalen omfatter. Avregningen tar utgangspunkt i det tidspunkt vi ble meddelt at du ønsket å gå fra avtalen.

(2) ved kjøp i appen Singles50 i iOS er kundene nødt til å kontakte Apple iTunes App Store for å avslutte tjenesten.

(3) ved kjøp via Singles50 Android-appen er avslutningsmulighetene beslektet med valgt betalingsmetode:

 • - for betalinger via Singles50-betalingsystemet må avslutningen skje i samsvar med 11. (1) ovenfor.
 • - Når kunden har brukt Google-kontoen sin til å betale, må Google Play Store kontaktes hvis avtalen ønskes avsluttet.

12. Endring av avtalevilkårene

(1) Singles50 har til enhver tid rett til å endre disse avtalevilkårene. Singles50 vil i så fall informere kunden om denne endringen via e-post eller det interne kommunikasjonssystemet til Singles50. Istedenfor å måtte legge ved den komplette teksten, er det tilstrekkelig å sende en link til en internettside der man kan lese den nye versjonen av avtalevilkårene. Dersom kunden ikke skriftlig motsier endringene innen en frist på fire (4) uker etter mottak av meldingen, anses de endrede avtalevilkårene godtatt. De endrede avtalevilkårene gjelder fra og med den dagen fristen går ut dersom kunden, i meldingen, fikk beskjed om de rettsmessige konsekvensene av å ikke motsi endringene.

(2) Dersom kunden motsier de endrede avtalevilkårene gjelder de avtalevilkårene for ham/henne som ble inngått tidligere fortsatt. Singles50 forbeholder seg i et slikt tilfelle retten til å si opp et gratis medlemskap med øyeblikkelig virkning og til å ikke forlenge et medlemskap som koster penger etter at kontraktens varighet har gått ut. Medlemskapet slutter i et slikt tilfelle når det tidsrommet som ble avtalt ved kontraktinngåelsen går ut. Singles50 informerer kunden senest syv (7) dager før kontraktens varighet går ut om denne oppsigelsen.

13. Annet

(1) Singles50 har rett til å gi andre tjenesteytende selskaper, andre foretak i oppdrag å utføre deler av eller det komplette tilbudet til Singles50, så lenge det ikke oppstår ulemper for kunden av dette.

(2) Dersom enkelte bestemmelser i disse avtalevilkårene eller i kontrakten er eller blir ugyldige eller ufullstendige, blir gyldigheten til resten av vilkårene og betingelsene samt kontrakten ikke påvirket av dette. Dersom bestemmelsene ikke har blitt kontraktsgjenstander eller er uvirksomme, retter kontraktens innhold seg etter de rettsmessige forskriftene.

(3) Disse avtalevilkår reguleres av norsk rett. Oslo tingrett er avtalt verneting rett.

(4) Kunden har mulighet til å laste ned og lagre de kontraktsbestemmelsene samt de vilkårene og betingelsene som gjelder for ham/henne i et lesbart format ved kontraktsinngåelsen.

(5) be2 S.à.r.l. deltar ikke i nettbasert tvisteløsning (ODR) og er ikke forpliktet til å gjøre det: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(6) Ansvarlig for tjenestene til Singles50 er: be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxembourg.

be2 S.à.r.l. er et firma med begrenset ansvar etter luxembourgsk rett, registrert i foretaksregister handelsregister delstat Luxembourg, under nummeret B 123206.